Nice to Meet You Orthodontics ตอนที่ 2 ประเภทของเครื่องมือจัดฟัน

ขอแนะนำ “Nice to Meet You Orthodontics” ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางนึ­งในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับทา­งทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ที่สนใจครับ เนื้อหาวิดีโอประกอบด้วยภาพ animation พร้อมคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ครับ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในวิดีโอได้มีการกล่าวถึงเครื่องมือจัดฟันแบบ self-ligating brackets โดยมีการยกตัวอย่างยี่ห้อของเครื่องมือในระบบนี้ขึ้นมาด้วย แต่แท้ที่จริงแล้ว self-ligating brackets นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายระบบ หลายยี่ห้อครับ อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดฟันด้วย self-ligating brackets แล้ว จะทำให้จัดฟันได้เร็วกว่านั้น ในปัจจุบันการศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางทันตกรรมชั้นนำนั้น พบว่าระยะเวลาในการจัดฟันด้วย self-ligating brackets ไม่ได้มีความแตกต่างกับการใช้เครื่องมือจัดฟันธรรมดาครับ

Cr. THAIORTHO.ORG