จัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่?...แล้วถอนทำไม?

การจัดฟันกับการถอนฟันนั้นเหมือนจะเป็นของคู่กันของคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจัดฟันจะต้องเจอ เพราะการจัดฟันนั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างบนเหงือกเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ของฟัน โดยปกติแล้วคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องถูกถอนฟันประมาณ 8 ซี่ คือฟันกรามน้อยที่อยู่หลังฟันเขี้ยวบนล่างทั้งสองข้างคือซ้ายขวารวมแล้ว 4 ซี่ (ซึ่งสี่ซี่นี้ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะถอนฟันเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดึงจัดฟันเข้าแต่บางคนที่ฟันห่างอยู่แล้วก็แสดงว่ามีพื้นที่ว่างบนเหงือกอยู่อาจจะไม่จำเป็นต้งถอนก็ได้ครับ แต่ถ้าหากว่าคนไข้ฟันเหยินมากๆ ก็อาจจะถอนเพราะเวลาจัดฟันเสร็จฟันก็จะเข้าไปได้มากพอดีทำให้ดูสวยมากขึ้นแต่ถ้าคนฟันไม่เหยินแล้วฟันห่างอยู่แล้วก็อาจจะไม่ถอนเพราะถอนไปก็อาจจะทำให้ฟันหุบเข้ามากเกินไป ไม่สวย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหมอจัดฟันครับ)

ในส่วนของฟันกรามใหญ่ 4 ซี่ด้านในสุดคือบนล่าง ซ้ายขวา รวม 4 ซี่ ส่วนใหญ่ฟันซี่ในสุดของคนที่กรามไม่ใหญ่หรือกว้างมากฟันก็มักจะเป็นฟันคุดที่ซี่เหล่านี้ คำแนะนำคือถ้ามีฟันคุดต้องถอนออกครับ แต่บางกรณีหมอจัดฟันอาจจะทำการดึงฟันขึ้นเพื่อไม่ให้มันคุดก็คือใช้เครื่องมือจัดฟันดึงขึ้นมาได้ ซึ่งแล้วแต่กรณีครับ แต่ถ้าฟันคุดแล้วดึงขึ้นไม่ได้ยังไงก็ควรถอนออกเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อจัดฟันเสร็จฟันอาจจะล้มได้เนื่องจากพันคุดจะมีแรงดันตอนเองและมีแรงดันมากกว่าซี่อื่นๆ ทำให้ไปดันฟันซี่ข้างเคียงให้ล้มหรือสึกได้เลย และควรดูเรื่องของการจัดการกับฟันคุดที่เราเคยนำเสนอด้วยครับว่ามันมีข้อเสียอย่างไร

เอาละครับการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันนั้นส่วนใหญ่คนที่คิดจะจัดฟันมักต้องเจออยู่แล้ว แต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะการถอนฟันนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะเวลาถอนฟันจะมีการฉีดยาชาและจำทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บและหลังจากหมดฤทธิ์ยาชาแาจจะมีอาการเจ็บบ้างมากน้อยแล้วแต่กรณีหรือบางรายแทบจะไม่เจ็บเลยก็มีครับ

Cr.RUKFUN.COM